Diputación Foral de Guipúzcoa
Gipuzkoakultura
26 de noviembre de 2020

La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi
(1936-39)

Ficha del buque CEDARD BIRD 1212 Y / SORGIÑA