Diputación Foral de Guipúzcoa
Gipuzkoakultura
16 de octubre de 2021

La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi
(1936-39)

Ficha del buque CEDARD BIRD 1212 Y / SORGIÑA