Diputación Foral de Guipúzcoa
Gipuzkoakultura
23 de octubre de 2021

La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi
(1936-39)

Ficha personal de Aurelio CENTENO CHAUS