Diputación Foral de Guipúzcoa
Gipuzkoakultura
15 octobre 2019

La Marine de Guerre Auxiliaire d'Euzkadi
(1936-39)

Liste des navires de la Marine de Guerre Auxiliaire d'Euzkadi